Nabór chętnych na staż stypendialny Międzynarodowej Federacji Szkół Wyścigowych (IFHRA)

Polski Klub Wyścigów Konnych uprzejmie informuje o rozpoczęciu wstępnego naboru osób zainteresowanych odbywaniem stażu stypendialnego Międzynarodowej Federacji Szkół Wyścigowych (IFHRA).

Zaproszenie kierowane jest w szczególności do:

 • hodowców i innych osób związanych z hodowlą koni wyścigowych,
 • trenerów koni wyścigowych,
 • jeźdźców koni wyścigowych,
 • pracowników obsługi stajni wyścigowych,
 • sędziów wyścigowych,
 • pracowników administracyjnych związanych z wyścigami konnymi.

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

 • być w wieku 18-29 lat,
 • posiadać ważny paszport oraz mieć możliwość ubiegania się o wizę, która może być wymagana przez państwo przyjmujące na staż stypendialny,
 • posiadać pozwolenie na kierowanie stajnią wyścigową lub uprawnienia do dosiadania koni, trenowania koni lub pełnienia funkcji sędziego wyścigowego albo posiadać wykształcenie w zakresie zootechniki, weterynarii lub rolnictwa,
 • posiadać dobrą znajomość języka państwa przyjmującego na staż stypendialny, umożliwiającą efektywną komunikację z mentorem,
 • mieć możliwość odbywania stażu stypendialnego przez okres do 8 tygodni, w terminie wskazanym przez mentora.

 

Osoby zainteresowane odbywaniem stażu stypendialnego IFHRA proszone są o przesyłanie zgłoszeń na adres: j.majewska@pkwk.org w terminie do 15 grudnia 2016 r.

Zgłoszenie powinno zawierać dane kandydata oraz CV wraz z kopiami dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych warunków.

 

Spośród nadesłanych zgłoszeń Polski Klub Wyścigów Konnych w terminie do 31 grudnia br. wyłoni jedną osobę, której kandydatura zostanie rekomendowana IFHRA do przyznania stypendium.

 

Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmie IFHRA w lutym 2017 r.