Komunikat nr 9

Warszawa, 27 czerwca 2023 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 16 czerwca 2023 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18.04.2016 r., poz. 536). Po spełnieniu wymogów formalnych uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Marta KOMUDA.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Krzysztof Kierzek