Komunikat nr 9

Warszawa, 4 czerwca 2021 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 28 maja 2021 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 4 czerwca 2021 r. uprawnienia do powożenia koni uzyskał Szymon PANDEL.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

 Tomasz Chalimoniuk