Komunikat nr 9

Warszawa, 8 lipca 2020 r.

 Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 2 lipca 2020 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). W dniu 3 lipca 2020 r., po spełnieniu wymogów formalnych, uprawnienia do dosiadania koni uzyskał Bolot KALYSBEK.

 Prezes

Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

 Tomasz Chalimoniuk