Komunikat nr 9

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 28 maja 2014 roku odbyły się egzaminy z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do dosiadania koni uzyskała
Marta SEMENIUK.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak