Komunikat nr 8

Warszawa, 27 czerwca 2023  r.        

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 23 i 24 czerwca 2023 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). Po spełnieniu wymogów formalnych uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Martyna ĆWIEK.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Krzysztof Kierzek