Komunikat nr 8

Warszawa, 24 lipca 2018 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 12 lipca 2018 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych
(Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 19 lipca 2018 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Joanna GIEDYK.

Prezes

Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Tomasz Chalimoniuk