Komunikat nr 7

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 7-13 lipca 2012 roku na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice odbył się kurs i szkolenie z zakresu tematyki dotyczącej powożenia zaprzęgami i trenowania koni biegających kłusem, zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym. Egzaminy z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami) odbyły się
w dniu 13 lipca 2012 roku. Uprawnienia do powożenia koni uzyskali:
ROBERT KIENIKSMAN, PIOTR NAUDZIDŁO KRZYSZTOF PERZYŃSKI, WITOLD SUDOŁ
i MARIUSZ WNOROWSKI,
a uprawnienia do trenowania koni kłusem uzyskali:
ŁUKASZ KURYŚ, MELANIA MATKOWSKA i BARTŁOMIEJ ŻAKOWSKI.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak