Komunikat nr 7

Warszawa, 12 czerwca 2023  r.     

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 9 czerwca 2023 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). Po spełnieniu wymogów formalnych uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Wiktoria SZEBYSTY.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Krzysztof Kierzek