Komunikat nr 6

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 28 marca 2015 r. oraz 10-12 kwietnia 2015 r. Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła egzaminy – pisemny i praktyczny, dotyczące uzyskania uprawnień do trenowania koni galopem.

Uprawnienia do trenowania koni galopem uzyskali:
1. Marta BARBUZIŃSKA
2. Marek BORUTA
3. Sławomir Wojciech CHABOSKI
4. Małgorzata FABIAŃSKA
5. Anna GIL
6. Anna JEZIERSKA
7. Maciej KOSICKI
8. Grzegorz KRAWCZYK
9. Michał KURACH
10. Przemysław ŁUCKI
11. Henryk MROCZKO
12. Tomasz PASTUSZKA
13. Tomasz RUCIŃSKI
14. Marek SOLA
15. Justyna SZUMIGOWSKA
16. Wiaczesław SZYMCZUK
17. Paweł TALAREK
18. Anton TURGAEV
19. Dominika TURKOWSKA
20. Siergiej WASIUTOW
21. Mariusz WNOROWSKI
22. Agata WOJCIECHOWSKA
23. Zuzanna ZAJBT
24. Dariusz ZALEWSKI
25. Anna ZIELIŃSKA
26. Monika ŻARSKA

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych

Agnieszka Marczak