Komunikat nr 6

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 13 lipca 2012 roku na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do dosiadania koni uzyskała
AGATA WOŁODKOWICZ.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak