Komunikat nr 6

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 11 kwietnia 2008 roku JERZY MAZUR zdał egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), uzyskując uprawnienia do powożenia końmi

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak