Komunikat nr 6

Warszawa, 30 maja 2023  r.    

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 26 maja 2023 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 26 maja 2023 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskał Erbol ZAMUDIN UULU.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Krzysztof Kierzek