Komunikat nr 6

Warszawa, 13 października 2022 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 30 września 2022 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). Po spełnieniu wymogów formalnych, w dniu 13 października 2022 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskał Mikołaj PRZYBEK.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Krzysztof Kierzek