Komunikat nr 6

Warszawa, 14 czerwca 2018 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 8 czerwca 2018 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych
(Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 14 czerwca 2018 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskał Sanzhar ALTYNBEKOV.

Prezes

Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Tomasz Chalimoniuk