Komunikat nr 6

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 17 i 25 kwietnia 2014 roku odbyły się egzaminy z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Uprawnienia do powożenia koni uzyskały Magdalena KIENIKSMAN i Katarzyna KWIATKOWSKA.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak