Komunikat nr 5

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 30 kwietnia 2009 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami).
Uprawnienia do dosiadania koni uzyskał Joshua Mark GREEN.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak