Komunikat nr 5

Warszawa, 22 maja 2023 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 4 czerwca 2021 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 22 maja 2023 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskał Dawid BALCER.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Krzysztof Kierzek