Komunikat nr 5

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 7 maja 2021 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Wiktoria ŻACZEK.

 Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

 Tomasz Chalimoniuk