Komunikat nr 5

Warszawa, 29 maja 2018 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 10 maja 2018 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 29 maja 2018 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Oliwia SZARŁAT.

Prezes
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Tomasz Chalimoniuk