Komunikat nr 4A

Warszawa, 28 kwietnia 2023  r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 28 kwietnia 2023 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). Po spełnieniu wymogów formalnych uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Angelika BURAKIEWICZ.

 Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Krzysztof Kierzek