Komunikat nr 4

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 17 i 24 kwietnia 2009 roku Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła egzaminy teoretyczny i praktyczny, dotyczące uzyskania uprawnień do trenowania koni galopem.
Uprawnienia do trenowania koni galopem uzyskali: Małgorzata GREGORCZYK, Maciej MALINOWSKI i Klaudia WÓJCIK.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak