Komunikat nr 4

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 11 kwietnia 2008 roku FILIP BAGIŃSKI zdał gzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), uzyskując uprawnienia do trenowania koni kłusem.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak