Komunikat nr 4

Warszawa, 27 maja 2020 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 22 maja 2020 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 27 maja 2020 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskał Artur KLOCHYNSKYI.

 Prezes

Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

 Tomasz Chalimoniuk