Komunikat nr 3

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 11 kwietnia 2008 roku niżej wymienione osoby zdały egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), uzyskując uprawnienia do powożenia końmi:

1. PRZEMYSŁAW JANCEWICZ,

2. BARTŁOMIEJ KONDRATOWICZ,

3. JAROSŁAW ŁAWROWSKI,

4. KRZYSZTOF TUZIMEK.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak