Komunikat nr 3

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 29 kwietnia 2021 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 29 kwietnia 2021 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskał Stefano MURA.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

 Tomasz Chalimoniuk