Komunikat nr 03

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 8 kwietnia 2016 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z poźn. zm.).

Po spełnieniu wymogów formalnych uprawnienia do dosiadania koni uzyskał Michal ABÍK.

p.o. Prezesa
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Tomasz Chalimoniuk