Komunikat nr 22

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 31 maja 2015 roku, na Torze we Wrocławiu odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w  Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Po spełnieniu wymogów formalnych, w dniu 19 sierpnia 2015 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Izabela SAMBORSKA.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych
Agnieszka Marczak