Komunikat nr 21

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 22-23 listopada 2014 roku odbył się egzamin dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego -– egzamin zdał:
Paweł WROCZYŃSKI – sędzia u wagi i sędzia u zegara

p.o. Prezesa Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Waldemar Flisiński