Komunikat nr 2

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że specjalistyczne szkolenie dla kandydatów na trenerów koni wyścigowych (galopem)
odbędzie się w dniach 22, 28-29 marca i 4-5 kwietnia bieżącego roku w godzinach 9.00 – 15.00, a egzamin wstępny w dniu 21 marca bieżącego roku
o godzinie 10.00, w siedzibie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak