Komunikat nr 2

W związku ze złożoną rezygnacją przez pana Michała Pruskiego z pełnienia funkcji sędziego wyścigowego – członka Komisji Technicznej, odwołuję z dniem 8 czerwca 2004 r. pana Michała Pruskiego z pełnionej funkcji.

Prezes PKWK
Jerzy Budny