Komunikat nr 2

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 1 marca 2019 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 5 marca 2019 r. uprawnienia do powożenia koni uzyskał Vasyl FINCHUK.

Prezes

Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

 Tomasz Chalimoniuk