Komunikat nr 19

Warszawa, 12 października 2023 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 5 października 2023 roku w Warszawie odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 12 października 2023 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskał Boston MARAT UULU. 

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Krzysztof Kierzek