Komunikat nr 19

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 22 sierpnia 2014 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późŸniejszymi zmianami). Uprawnienia do powożenia koni uzyskali:
Łukasz TUMAS i Dariusz GRZENKOWICZ.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak