Komunikat nr 17

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 17 i 24 kwietnia oraz 19 grudnia 2009 roku Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła egzaminy teoretyczny i praktyczny, dotyczące uzyskania uprawnień do trenowania koni galopem.

Uprawnienia do trenowania koni galopem uzyskała Kamila URBAŃCZYK.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak