Komunikat nr 16

Warszawa, 20 września 2018 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 7 września 2018 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 10 września 2018 r. uprawnienia do powożenia koni uzyskał Kazimierz GRZESIAK.

                                                                                                        Prezes

                                                                                     Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

                                                                                              Tomasz Chalimoniuk