Komunikat nr 16

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 6 czerwca 2014 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z póŸźniejszymi zmianami). Po spełnieniu wymogów formalnych, uprawnienia do dosiadania koni uzyskała
Aleksandra KOWALIK.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak