Komunikat nr 15

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 17 kwietnia 2015 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami).

Po spełnieniu wymogów formalnych, w dniu 27 maja 2015 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Maria NIKONOROW.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych

Agnieszka Marczak