Komunikat nr 15

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 16-17 oraz 23-24 sierpnia 2008 roku odbyło się specjalistyczne szkolenie dla kandydatów na sędziów wyścigowych, w którym uczestniczyło 8 osób. W dniach 30-31 sierpnia 2008 roku egzamin z zakresu tematyki zawartej w .Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami), uzyskując uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego zaliczyły następujące osoby:

1. PIOTR CZARNIECKI – sędzia członek komisji technicznej i komisji odwoławczej,
2. IWONA KILJAŃSKA – sędzia u celownika,
3. KRZYSZTOF KSZTOŃ – sędzia członek komisji technicznej i komisji odwoławczej,
4. MAŁGORZATA ŁOJEK – sędzia członek komisji technicznej i komisji odwoławczej,
5. ZBIGNIEW NARLOCH – sędzia u celownika,
6. ANNA PRZYDATEK – sędzia u wagi,
7. FILIP SONDIJ – sędzia członek komisji technicznej i komisji odwoławczej,
8. ALICJA ZAWGORODNA – sędzia obserwator.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak