Komunikat nr 16

Warszawa, 17 sierpnia 2023 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 28 kwietnia 2023 roku w Warszawie odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 17 sierpnia 2023 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Małgorzata WOŁCZAK.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Krzysztof Kierzek