Komunikat nr 15

Warszawa, 11 sierpnia 2023 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 21 lipca 2023 roku w Warszawie odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 11 sierpnia 2023 r. uprawnienia do dosiadania koni uzyskał Nurlan DZHUMABEKOV.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Krzysztof Kierzek