Komunikat nr 14

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach: 21 marca oraz 24 maja 2015 roku Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła egzaminy – teoretyczny i praktyczny, dotyczące uzyskania uprawnień do trenowania koni kłusem.
Uprawnienia do trenowania koni uzyskali:
Magdalena KIENIKSMAN, Robert KIENIKSMAN, Agnieszka KUPCZAK i Stanisław MUSZYŃSKI.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych

Agnieszka Marczak