Komunikat nr 14

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 4 lipca 2014 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami). Po spełnieniu wymogów formalnych, uprawnienia do dosiadania koni uzyskał
Konrad MAZUR.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak