Komunikat nr 14

Warszawa, 5 sierpnia 2023 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 5 sierpnia 2023 roku w Warszawie odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). Uprawnienia do:
1) trenowania koni galopem uzyskali: Ioannis KARATHANASIS, Marlena STANISŁAWSKA
2) trenowania koni galopem, których jest się właścicielem lub współwłaścicielem uzyskali:
Robert MAŁCZUK, Andrzej URBANOWSKI

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Krzysztof Kierzek