Komunikat nr 13

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach: 21 marca oraz 18 kwietnia 2015 roku Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła egzaminy – teoretyczny i praktyczny, dotyczące uzyskania uprawnień do trenowania koni kłusem.

Po spełnieniu wymagań formalnych uprawnienia do trenowania koni uzyskał Witold SUDOŁ

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych

Agnieszka Marczak