Komunikat nr 13

Warszawa, 13 sierpnia 2021 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 18 czerwca 2021 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). Po spełnieniu wymogów formalnych w dniu 13 sierpnia 2021 uprawnienia do dosiadania koni uzyskała Julia MIECZKOWSKA.                                              

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

 Tomasz Chalimoniuk