Komunikat nr 13

Warszawa, 28 lipca 2020 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 26 czerwca 2020 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536). Po spełnieniu wymogów formalnych, w dniu 28 lipca 2020 r., uprawnienia do dosiadania koni uzyskał Kumushbek DOGDURBEK.

Prezes

Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

 Tomasz Chalimoniuk