Komunikat nr 12

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach: 21 marca oraz 18 kwietnia 2015 roku Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła egzaminy – teoretyczny i praktyczny, dotyczące uzyskania uprawnień do trenowania koni kłusem.

Uprawnienia do trenowania koni uzyskał Leszek PIOTROWSKI.

Prezes Polskiego Klubu
Wyścigów Konnych

Agnieszka Marczak