Komunikat nr 13

Warszawa, 13 września 2018 r.

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniu 8 czerwca 2018 roku odbył się egzamin z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych
(Dz. U. z 18 kwietnia 2016 r., poz. 536).

Po spełnieniu wymogów formalnych, w dniu 12 września 2018 r. uprawnienia do powożenia koni uzyskał Marcin MAJEWSKI.

Prezes
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Tomasz Chalimoniuk