Komunikat nr 10

Polski Klub Wyścigów Konnych informuje, że w dniach 14-18 kwietnia 2009 roku na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice odbył się kurs i szkolenie z zakresu tematyki dotyczącej powożenia zaprzęgami i trenowania koni biegających kłusem, zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym. Egzaminy z zakresu tematyki zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami) odbyły się w dniu
18 kwietnia 2009 roku. Uprawnienia do powożenia koni uzyskali:

1. ELŻBIETA KUBAT i 2. KRZYSZTOF ROMAŃCZYK.

Prezes Polskiego Klubu

Wyścigów Konnych
Feliks Klimczak